Bel direct : 010 - 455 50 88

WONING KOPEN

Aankoop van een woning

Wij begeleiden u graag bij het aankoopproces. Wij gaan met u mee om de door u uitgezochte woning te bekijken, de waarde te bepalen en de onderhandelingen te voeren.

Voordelen van uw persoonlijke makelaar

Er zijn nog steeds mensen die denken dat de makelaar die aanwezig is bij de bezichtiging van een woning een neutrale persoon is die optreedt voor beide partijen, dus zowel voor koper als verkoper.

Niets is minder waar. De ingeschakelde makelaar dient primair de belangen van de verkoper, zijn opdrachtgever. Als u uw eigen aankoopmakelaar inschakelt staat uw belang bij ons voorop. Wij begeleiden u bij het aankoopproces.

De betekenis van uw persoonlijke makelaar

Uw aankoopmakelaar onderhandelt stevig voor u want hij heeft er belang bij de woning tegen de gunstigst mogelijke prijs voor u aan te kopen. Daarvoor is het eerst nodig een reële waarde te bepalen. De aankoopmakelaar onderzoekt de bouwkundige, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke aspecten.

Er wordt onder meer gekeken naar zaken als onderhoud, gebreken, eigendom, erfpacht, aanschrijvingen, erfdienstbaarheden, bestemmingsplan, rechten en plichten in het geval van een vereniging van eigenaren. 

Service van uw persoonlijke makelaar

Uw aankoopmakelaar doet het volgende voor u:

  • Maakt een afspraak voor de 2e bezichtiging
  • Vraagt Kadastrale gegevens op
  • Adviseert of een bouwkundige keuring noodzakelijk is
  • Adviseert u over de reële waarde van de woning
  • Voert namens u de onderhandelingen
  • Brengt namens u het bod en de ontbindende voorwaarden over
  • Controleert de door verkoper opgestelde koopakte met de lijst van zaken
  • Adviseert u over een taxatie van het woonhuis voor de financiering
  • Controleert de notariële akte van levering en de afrekening van de notaris. 

Wat kan uw aankoopmakelaar nog meer voor u betekenen ?

Taxatierapport

Aangezien uw aankoopmakelaar betrokken is bij de aankoop dient een taxatierapport ten behoeve van de financiering opgesteld te worden door een onafhankelijke partij. Wij kunnen ervoor zorgen dat u een taxatierapport ontvangt dat voldoet aan alle eisen. De kosten van een dergelijk taxatierapport zijn niet inbegrepen in de kosten van de aankoopmakelaar en deze zullen separaat worden doorberekend. 

Bouwkundig rapport

Zodra er een (mondelinge) koopovereenkomst is gesloten, laat uw aankoopmakelaar in uw opdracht in ieder geval een bouwkundig rapport opstellen als de woning ouder dan 10 jaar is. De kosten van een dergelijk rapport zijn niet inbegrepen in de kosten van de aankoopmakelaar en deze zullen separaat worden doorberekend.  

Koopakte

De koopovereenkomst met hetgeen afgesproken is door partijen dient schriftelijk te worden vastgelegd. In de overeenkomst worden onder meer opgenomen: koopsom, transportdatum, ontbindende voorwaarden financiering, huisvestingsvergunning, bouwkundig rapport, 3 dagen bedenktijd, notariskeuze. Uitganspunt is dat de namens de verkoper optredende makelaar de koopovereenkomst opstelt. Uw aankoopmakelaar controleert deze overeenkomst. In het geval er geen makelaar betrokken is bij de verkopende partij wordt de koopakte opgesteld door uw aankoopmakelaar tegen het daarvoor geldende tarief.

Hypotheek

Desgewenst brengen wij u in contact met een onafhankelijke deskundige hypotheekadviseur, die alle mogelijkheden voor u zal nagaan en bespreken. Ook een eventuele aanvraag voor subsidie of Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal de revue passeren. U beslist uiteindelijk welke offerte voor u interessant is en met welke geldverstrekker u in zee wenst te gaan.

Notaris

Uw aankoopmakelaar adviseert u een goede en voordelige notaris. De notaris stelt de transportakte op aan de hand van de gegevens die uw aankoopmakelaar heeft aangeleverd. De transportakte en de eindafrekening van de notaris worden door ons. 

Voorwaarden en tarieven

Uw aankoopmakelaar stelt altijd een bemiddelingsopdracht op en verstrekt u de voorwaarden en tarieven. Zo weet u duidelijk van tevoren waar u aan toe bent. De factuur voor onze werkzaamheden kunt u rechtstreeks of via de notaris betalen. 

Contact

Wilt u ons inschakelen als uw persoonlijke aankoopmakelaar vul dan het opdrachtformulier in. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Heeft u nog vragen ?

U kunt ons op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur telefonisch bereiken onder de volgende: Telefoonnummers: 010-455 50 88 en 06-26447520
Ons emailadres is info@rotterdamsvastgoed.nl

U kunt ook het contactformulier invullen en verzenden naar onze e-mail adres.